Zmieniamy się dla Ciebie! Wkrótce premiera nowej wersję sklepu. Tymczasem z góry przepraszamy za ew. utrudnienia :)

Zwroty

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu.
W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (dowód zakupu).

Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściciela rachunku).

Reklamacje

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu.
Zwracany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres:

Czas zamotać
Magdalena Prendota

Ul. Pszczelna 40a/18

30-431 Kraków


Klient powinien pamiętać, że w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi dlatego akceptujemy zarzuty co do niewłaściwego rozmiaru lub koloru - o ile wynikło to z naszego niedopatrzenia, nie zaś z błędów lub różnic odcienia na monitorze.


Kategorie

Promocje

Najczęściej kupowane

Informacje

Producenci

Tagi